måndag 1 mars 2010

Grattis Aranäs!

Grattis Aranäs! Det måste var härligt att på hemmaplan säkra sin plats i elitserien. Hallen blev klar i tid för spel. De som skottat har gjort ett fantastiskt jobb, för att inte tala om fritids personal, som städade upp efter förra helgens avbrutna LAN-party. Jag såg hur det såg ut innan och efter!
Vädrets makter stod oss bi och det blev bara lätt regn i samband med att temperaturen vände över nollan. De som röjde snö på tak och vid ingångar och nödutgångar arbetade både på lördag och söndag! De har gjort ett fantastiskt jobb under veckan. Idag kan alla barn gå till sina skolor efter ett något förlängt sportlov. Föräldrarna kan återgå till sina arbeten. Det var enligt mitt sätt att se det helt rätt att stänga förskolor, skolor och publika anläggningar för att förhindra att någon kom till skada, och att sedan prioritera i den ordning som kommunledningen, i detta fall tjänstemannaorganisationen, gjorde. Ingen har kommit till skada och det är viktigast.
Service och övriga i ledningen från övriga förvaltningar har, som vanligt arbetat på ett professionellt sätt! I kris kan man känna sig trygg i vår kommun. Jag vill både som kommuninvånare och kommunstyrelseordförande framföra mitt tack till alla som jobbat så hårt för att lösa den svåra situation som vi var i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar