onsdag 10 februari 2010

Maraton mötesdag 08.00- 23.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott och förvaltningens tjänstemän brottas med att få fram ett beslutsunderlag för Kommunstyrelsens budget 2011-2012. Vi ägnade åtskilliga timmar under gårdagen till att bearbeta materialet.
Vid arbetsutskottets möte beslutade vi också att Kungsbacka kommun skall deltaga i klimatevenemanget Earth Hour i år.

Kommunfullmäktige beslutade efter långa debatter att anta den uppdaterade folkhälsopolicyn för Halland och att ge fritid i uppdrag att implementera den. Det var en stundtals en förvirrad debatt huruvida en policyn skulle förbättra folkhälsan!? Det är självklart att ordet på ett papper inte ger bättre hälsa utan vad man gör för åtgärder med anledning av policyn. Landstinget följer upp sina åtgärder, så nog finns det utvärderingar alltid.
Ett annat ärende där det blev en lång debatt var kring försäljningen av lägenheterna på Basunvägen. Fullmäktige beslutade att de boende får köpa sina lägenheter efter en hetsig och inte alltid helt saklig och stundtals retoriskt intressant debatt. Det var fullt klart att vi här hade en klart ideologisk skillnad och en ovanligt uttalad blockpolitik, som annars är ganska ovanlig i Kungsbacka. Jag önskar de boende som nu tar över lycka till med sin nya bostadsrättsförening!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar