torsdag 24 juni 2010

Trafikverket hittade tre minuter! Minuterna som gjorde skillnad!

Efter förnyad utredning har Trafikverket funnit att det finns utrymme i nuvarande tidtabell för Regionaltågen i Halland på tre minuter. Detta innebär att det skulle vara möjligt att göra det så efterlängtade tågstoppet i Åsa möjligt i framtiden. Detta kan ske utan tidsförlust för resande från Halmstad, Falkenberg eller Varberg.

Detta presenterade Trafikverket idag vid Hallandstrafikens ägarmöte i Falkenberg.

Vad innebär detta i praktiken? Trafikverket kommer till att börja med att ompröva sitt nej till en station i Åsa. Vid ett ja kommer man att föra in finansieringen för stationen i sin långtidsplanering. Först när detta beslut är fattat kan beslut om eventuell kommunal förskottering lösas. En station kräver nya perronger, kontaktledningar och spårarbeten. Vid sidan av detta behövs en kommunal insats för tågstationen och parkeringsplatser.

En annan fråga som påverkar tidsplanen är att arbeten måste planeras ner på nivån dagar och timmar redan 12- 24 månader i förväg, beroende på omfattningen av eventuella avstängningar av spåren.

Utredningen visar att det för närvarande inte finns realistiska förutsättningar till ett ytterligare stopp i Väröbacka. En station här kan komma tillstånd först efter det att tunneln genom Varberg blivit klar.

Hur löser vi en bättre kollektivtrafik för Åsa, Frillesås och Väröbacka i det korta perspektivet? Vi kommer att föreslå våra respektive kommuner att införa ett snabbuss system som kan gå mellan Varberg, Väröbacka, Frillesås, Åsa och Kungsbacka till Göteborg. Detta innebär en förbättrad möjlighet för resande i Varbergs norra delar och Kungsbackas södra delar att få snabbare pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik åt båda hållen. Snabbussarna måste vara igång innan trängselavgifterna införs i Göteborg, men vi ser gärna att de startar tidigare.

Ägarmötet uttalade idag att det är av yttersta vikt att vi snarast får ett biljettsystem som fungerar både inom Hallandstrafikens och Västtrafiks område. Det skall vara sträckan som avgör priset inte om man passerar en kommungräns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar