onsdag 1 februari 2012

Räddningstjänsten inte dyr och dålig i Storgöteborg

Jag läste ONSALABO’s insändare den 17 januari Kungsbacka-Posten och anser att författaren och jag inte samma bild av Räddningstjänsten i Storgöteborg. Till att börja med så hör vi i Kungsbacka till SOS i Halmstad. Det finns full insyn för Kungsbackas invånare i både handlingsplan och ekonomi i och med att handlingarna finns på kommunen. Räddningstjänsten i Storgöteborg får högst betyg i Göteborgsregionen, av företagen i Kungsbacka, i den senaste undersökningen, som utfördes i 166 kommuner, av Sveriges Kommuner och Landsting. Jag känner vidare inte till att det förkommit några direkta klagomål på räddningstjänsten.
Beträffande ekonomin, så gjordes en genomlysning av kostnaden för räddningstjänsten, för några år sedan i samband med diskussionen om högfordon/ ”stegbil” i Kungsbacka. Det visade sig då att vi skulle få betydligt högre kostnader om vi lämnade kommunalförbundet och återgick räddningstjänst i egen regi. . Enligt SKL’s öppna jämförelser om trygghet och säkerhet 2011 har Kungsbacka den lägsta kostnaden per invånare i Halland för räddningstjänst. Dessutom har stationen i Kungsbacka fått utökad bemanning sedan några veckor tillbaka.
När det gäller möjligheten att få större styrka till olycksplatsen så använder RSG redan all den hjälp, som går att få från övriga kranskommuner då det behövs. Vid tex skogsbranden i Åsa våren 2008 fanns styrkor från stora delar av Västsverige på plats.
RSG har också en ledningsorganisation, som har större erfarenhet att leda stora insatser med flexibilitet och uthållighet än vad Kungsbacka kan få från annat håll i regionen. Detta har Kungsbacka kommun haft nytta av vid tex. tågolyckan i Ledsgård 2005 samt vid den stora branden vid torget 2006.
Slutligen har personalen betydligt större möjligheter till utveckling inom den större organisationen än vad som annars hade varit fallet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar