söndag 29 april 2012

Onsalavägen hur kunde det bli så fel??? Jag satte frukosten i vrångstrupen när jag slog upp en av de lokala tidningarna igår morse. Vad hade hänt med journalisten? Var han, som normalt är helt OK, sjuk när han talade med mig eller var tankarna på ett helt annat håll. Ibland undrar jag om jag varit på samma möte som andra som relaterar vad som sagts. Jag är vare sig blind eller döv även om några politiska motståndare ibland tycker att så är fallet. ONSALAVÄGEN beräknas vara klar 2018/19, inte startas upp vid denna tidpunkt. Den journalist som intervjuade mig kom mycket väl ihåg att jag förutspått just detta för länge sedan och bekräftade även detta. I vårt samtal räknade jag också bakåt och talade om att tänkbar start tid för vägbygget skulle kunna vara 2015. Eftersom tidningen ifråga håller koll på min blogg och påpekar att jag numera skriver sällan, så kanske jag kan få en dementi i nästa tidning. Jag vill inte dra på mig Trafikverkets ilska för att ha spritt falska uppgifter. Beträffande artikelförfattaren, så tror jag på att det var en tillfällighet och att jag inte behöver läsa citaten i framtiden. Ha en bra Valborg själv skall jag till Hunehals borg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar