måndag 20 december 2010

Tidnings artiklar och notiser

Kan inte låta bli att kommentera lite kring det som skrevs i media i lördags om den pågående diskussionen kring medel till skolan. I den anonyma kommentaren i en av våra lokaltidningar fick jag en släng. Den som skrivit läser tydligen mina E-brev. Det gällde en sammanblandning av två saker. Dels att några frågat efter konsekvensbeskrivningar och att ta ansvar. Jag har svarat att konsekvensbeskrivningarna finns i de 5- 10 cm tjocka underlaget som budgetberedningen får, och att allt material är tillgängligt och offentligt. Angående att ta ansvar, så anser jag att kommunfullmäktige tar ansvar när man ser till alla områden och gör svåra prioriteringar. Skulle det vara fel att betala ut försörjningsstöd eller pengar till barn i behov av familjehem? Det är just skolan och detta som KF prioriterat. Det är KF's budget, som antogs, eftersom det inte var vare sig någon votering eller några reservationer mot KF's beslut om tilläggsbudget.
I GP var det en kommentar som bekymrar mig. I budgetdebatten framfördes att politiken tog till sig synpunkter som framkommit vid mötena med föräldragrupperna och att vi skulle ta reda på fakta och se om vi kunde räta ut diverse frågetecken. dvs. vi tror på dialog. Jag vädjade i intervjun till föräldragrupperna att lyssna till förvaltningsledningens klargöranden, men svaret var att det var TRAMS. Jag hoppas att det var en feltolkning, för det kan väl ändå inte vara så att det är trams att lyssna på och värdera även andras synpunkter och förklaringar.
Jag ser fram mot skolledningens synpunkter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar