torsdag 26 augusti 2010

Jobbmanifestet

Alliansen presenterade idag sitt valmanifest. Hur rimmar det med vad Moderaterna i Kungsbacka tar upp i sitt valprogram när det gäller äldrefrågor? Alliansen säger: Alla har rätt att åldras med värdighet. Det innebär inte bara att äldre ska ha en rimlig ekonomisk situation utan även att de skall känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället.
Man lyfter fram lagen om valfrihetssystem. Där var vi en av de första kommunerna i Sverige, som tog till sig denna lag. Man vill tillföra medel för att för att höja kvaliteten i vården och utbilda personalen. Alliansen vill ha fler platser i särskilt boende och trygghetsboende. De äldre skall kunna välja boende och att få ett anpassat boende och att par skall kunna få bo ihop och inte säras på.
Vad säger vi i Kungsbacka? Vi tar upp goda lokaler med god kvalitet i vården, trygghet på äldre dar, trygghetsboende, man skall kunna få bo ihop satsningar på folkhälsa. Det senare tar man även upp i Alliansens manifest. Genom att rösta på Alliansen får vi således dessutom möjlighet att genomföra utbildningsinsatser för våra medarbetare i äldreomsorgen. Dessutom satsningar på att öka den geriatriska kompetensen och kunskapen om demens inom sjukvård och äldreomsorgen.
Genom en Allians regering och ett fortsatt Alliansstyre i Kungsbacka får vi möjlighet att göra ett redan bra Kungsbacka ännu bättre även på detta område. Dessutom finns det med i paketet en skattesänkning för pensionärerna på ytterligare 2,5 miljarder utöver vad som redan utlovats. Alliansen bryr sig om våra pensionärer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar