torsdag 19 augusti 2010

Miljödiskussion vid valstugan

Igår hade jag en liten diskussion vid valstugan om miljöfrågor med några ungdomar. Jag gled själv in på miljöfrågorna när en av dem frågade vad vi gör för dem. Detta eftersom dessa frågor ligger mig varmt om hjärtat och är en viktig fråga för nästa generation!
Blev lite förvånad när jag fick svaret att det kan vi väl inte göra något åt i Sverige. Detta fick mig att gå igång ordentligt. Alliansregeringen har ju fått Sverige att driva en av världens mest ambitiösa klimatpolitik med konkreta åtgärder för att fasa ut fossil energi och med tydliga mål för minskade utsläpp. Moderaterna och alliansen vill ju att Sverige ska minska utsläppen med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990. Vi arbetar även aktivt för att förbättrad havsmiljö och för att stärka den biologiska mångfalden. Jag tror också på att vi skall kunna minska utsläppen i Europa, som är mycket beroende av kol och naturgas för att producera el,genom att exportera miljövänlig el till dessa länder. Satsningar på förnybar energi,utveckling och forskning inom detta område är en viktig del för den framtida energiproduktionen, vid sidan av de energikällorna, som vi också behöver, vattenkraft och kärnkraft.
Så nog har alliansen mål, medel och ambitionen att inom miljöområdet skapa en hållbar värld för den kommande generationen. Flera av ungdomarna vid valstugan nickade instämmande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar