fredag 27 augusti 2010

Skattefrågor

Rubriken i dagens Norra-Halland kunde lika väl varit" Per vill inte höja skatten". Den rubriken, som stod är helt korrekt, men kräver lite mer utveckling än vad som framgår av några få rader. Moderaterna i Kungsbacka går i denna fråga till val på att ha en oförändrad eller sänkt skatt. Diskussionen i intervjun rörde sig om hur partiet tidigare hade bilden som skattesänkarparti, där målet var skattesänkningen inte medlet. Idag ser vi skattesänkningen på riksplanet som medlet för att få människor i arbete och att skapa lättnader för de som har lägst inkomster. På den kommunala nivån är det viktigt att inte ta ut mer i skatt än vad som behövs för den service som invånarna behöver. Vi skall inte ha något överuttag! Anders Borg brukar vara noga med att reformer och skattesänkningar kan ske först när statsfinanserna så medger. Det är precis samma sak i kommunen. Finns det utrymme i kommunens budget och servicen är bra, ja då kan skatten sänkas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar