onsdag 8 september 2010

OC, Fullmäktige och hästar

Lyssnade på radio Halland på vägen in till kommunhuset i morse. Förundrades över att programledarna inte hade en aning om vad OC var för något. De trodde att det hade med att de var för gamla att göra. Jag som som kanske dubbelt så gammal tänkte direkt, Orange County. Jag har visserligen inte sett ett enda avsnitt, men talar med mina barnbarn.

Igår var det sista kommunfullmäktige sammanträdet innan valet. Det präglades inte speciellt mycket av någon valtals iver direkt. Vi hade några interpellationsdebatter, var av den ena kan leda fram till något i framtiden. Den nu sittande församlingen såg positivt på arrangemang , som hjälper till att plantera varumärket Kungsbacka i Halland, Sverige och övriga världen. Man tyckte att vi borde utreda effekterna för kommunen ( här menar jag både för invånare och företag) och vara beredd att sats för att vinna något i andra ändan. Vi får se vad nästa uppsättning förtroendevalda tycker. Halmstad lägger 10 milj. på nästa års Tall Ships Race och räknar med att få tillbaka 100-150 miljoner!! I beslutsärendena var det inte någon som hade någon avvikande uppfattning och dessa ärenden tog mindre än en halvtimma!
I går kväll fick jag en fråga om Moderaterna och ridvägar.
Det finns ingen Moderat partilinje för eller emot ridvägar. Vår och min grundinställning är att det skall lösas när så är möjligt. Problemet är att vi inte kan tvinga markägare att upplåta mark för ridvägar. Fritid (med moderata ordförande) har stöttat de initiativ som tagits och där markägarna varit med i projektet. Fritid prioriterar sin investeringsbudget inför varje budgetår och ställer då alla önskemål mot varandra. I år har vi bl. a. plockat fram medel för att kunna ställa betesmarker till förfogande för en av våra ridklubbar.

När det gäller ridvägar utefter våra trafikverksvägar, så finns det mycket riktigt ett beslut, som säger att vi skall pröva varje ny gång och cykelväg om det är möjligt att bygga en ridväg i anslutning till GC-vägen. Det skall då vägas in både om det är möjligt rent praktiskt och hur ekonomin ser ut. Jag kan inte regelverket för säkra ridvägar, men jag har konstaterat att det är betydligt krångligare i Sverige än i tex. Irland. Kungsbacka har tagit projektet ”Häst Halland”, som blev HästHalland, under sina vingar. Detta projekt var på väg att rinna ut i sanden efter projekttidens slut, men vår näringslivs chef tog tag i frågan. Kungsbacka kommun har varit delfinansiär i det ursprungliga projektet.

Min personliga inställning är för hästverksamhet. Mina kollegor i kommunledningen har genom åren retat mig för att jag kommer dragande men häst- och fiskefrågor i tid och otid. Jag kommer att även i framtiden se till nytta/ kostnads värderingar, när det gäller ridvägarna, och pröva dessa på samma sätt som alla andra investeringar. Hittar man markägare som är villiga att släppa till mark, så blir det, om jag förstår rätt, betydligt billigare att dra fram en ridväg av enklare slag än vad trafikverket kräver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar