måndag 6 september 2010

Planerna åter igång för Åsa station

Kungsbacka kommun, Hallandstrafiken och Trafikverket kan nu åter börja planera för den nya stationen i Åsa. Målet är att den ska stå klar 2013.

Äntligen är vi igång med stationen som så många önskat sig.
Trafikverket har tidigare varit tveksamma till att öka trafiken på det hårt belastade järnvägsnätet genom Halland. Men nu har man hittat en lösning som gör att ett stopp i Åsa är möjligt. Detta skrev jag om före sommaren.
För alla som bor i de södra delarna av Kungsbacka kommun är detta ett välkommet besked. Restiden till Göteborg blir cirka 35 minuter och i planeringen har man räknat med åtta turer till och från Göteborg varje vardag.
Stationen i Åsa är en viktig miljösatsning som minskar biltrafiken i kommunen. För att få ner koldioxidutsläppen och då är utvecklingen av kollektivtrafiken ett måste.
Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer i morgon att ge våra tjänstemän i uppdrag att börja förhandla med markägarna om att få köpa marken där stationen ska stå och för cykelbanan. Dessutom ska några frågor om finansieringen lösas.
Det finns en kortis på YouTube om detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar