onsdag 1 september 2010

Vad händer om S slopar halveringen av arbetsgivaravgiften för unga?

Hur påverkas Kungsbackas kommunala verksamhet om S slopar skattereduktionen, i form av en halvering av arbetsgivaravgiften för unga upp till 26 år? Kungsbacka skulle behöva hitta 14,8 miljoner för att kompensera höjningen. Vad motsvarar detta om vi översätter det i löner inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade eller i skolan. Det motsvarar 46 undersköterskor eller 35,7 lärare. Detta är utfallet när man tar del av Riksdagens utredningstjänsts (RUT) rapport. Kanske S vill avskaffa denna RUT också? Varför drabbas Kungsbacka så hårt? Skälet är att vi har många unga i våra förvaltningar. Låt oss den 19 september värna om denna insats för de ungas jobb och lägga våra röster på Alliansen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar